Menu Chiudi
Cavi freno Compact 1637 1020-1216 mm C
02.035.54

Cavi freno Compact 1637 1020-1216 mm C

Modelli per freni
Compact 1637 - 2051Aa/2051Ab
Lunghezza
1020 - 1216 mm
Tipo
B

30,90 24,35

Cavi freno Compact 1637 1130-1326 mm C
02.035.55

Cavi freno Compact 1637 1130-1326 mm C

Modelli per freni
Compact 1637 - 2051Aa/2051Ab
Lunghezza
1130 - 1326 mm
Tipo
B

32,90 26,12

Cavi freno Compact 1637 1320-1516 mm C
02.035.56

Cavi freno Compact 1637 1320-1516 mm C

Modelli per freni
Compact 1637 - 2051Aa/2051Ab
Lunghezza
1320 - 1516 mm
Tipo
B

34,90 27,86

Cavi freno Compact 1637 890-1086 mm C
02.035.53

Cavi freno Compact 1637 890-1086 mm C

Modelli per freni
Compact 1637 - 2051Aa/2051Ab
Lunghezza
890 - 1086 mm
Tipo
B

28,90 22,66

Cavi freno Europlus 1040-1260 mm B
02.035.41

Cavi freno Europlus 1040-1260 mm B

Modelli per freni
1625-1637-2051 e 1637 - 2051 - 2361 versione Europlus
Lunghezza
1040 - 1260 mm
Tipo
140/B

21,90 17,40

Cavi freno Europlus 1220-1440 mm B
02.035.42

Cavi freno Europlus 1220-1440 mm B

Modelli per freni
1625-1637-2051 e 1637 - 2051 - 2361 versione Europlus
Lunghezza
1220 - 1440 mm
Tipo
140/B

21,90 17,40

Cavi freno Europlus 800-1020 mm B
02.035.40

Cavi freno Europlus 800-1020 mm B

Modelli per freni
1625-1637-2051 e 1637 - 2051 - 2361 versione Europlus
Lunghezza
800 - 1020 mm
Tipo
140/B

17,45 13,94

Cavi freno SB-SR-1635 1040-1265 mm A
02.035.33

Cavi freno SB-SR-1635 1040-1265 mm A

Modelli per freni
SB-SR-1635
Lunghezza
1040 - 1265 mm
Tipo
A

28,90 22,62

Cavi freno SB-SR-1635 1160-1385 mm A
02.035.34

Cavi freno SB-SR-1635 1160-1385 mm A

Modelli per freni
SB-SR-1635
Lunghezza
1160 - 1385 mm
Tipo
A

32,90 26,08

Cavi freno SB-SR-1635 1340-1565 mm A
02.035.35

Cavi freno SB-SR-1635 1340-1565 mm A

Modelli per freni
SB-SR-1635
Lunghezza
1340 - 1565 mm
Tipo
A

34,90 27,86

Cavi freno SB-SR-1635 1460-1685 mm A
02.035.36

Cavi freno SB-SR-1635 1460-1685 mm A

Modelli per freni
SB-SR-1635
Lunghezza
1460 - 1685 mm
Tipo
A

37,90 29,59

Cavi freno SB-SR-1635 920-1145 mm A
02.035.32

Cavi freno SB-SR-1635 920-1145 mm A

Modelli per freni
SB-SR-1635
Lunghezza
920 - 1145 mm
Tipo
A

28,90 22,62

Produttore